Groei Visie

Ondernemers vertellen graag over hun passie, vakmanschap, inventiviteit en doorzettingsvermogen. Het begrip “succes” en “groei” valt meestal meerdere keren. Ten eerste om aan te geven wat al bereikt is, maar ook om aan te geven wat de ondernemer nog wil bereiken. Soms wordt het wat lastiger om missie, visie, stip op de horizon en optimale strategie te omschrijven. Het gaat goed, we hebben het druk, wat is dan het probleem? 
En die ondernemer heeft wat mij betreft gelijk. Het is niet altijd nodig om een uitgekiende strategie te voeren. Maar het helpt wel om anderen bij jouw visie, ambitie en plannen te betrekken.

In dat opzicht is het ook van belang om op tijd de financiële positie van je organisatie te beoordelen. Hoe staat je bedrijf er financieel voor? Hoe zit het met de continuïteit? Voor dit inzicht zijn ondernemers vaak afhankelijk van hun accountant, administratiekantoor of hun (eigen) boekhouder. Ons inziens: levensgevaarlijk!!

Ons advies hierin is helder: Zorg als ondernemer ALTIJD dat je zelf inzicht hebt in de prestatie-indicatoren. En daarmee bedoelen wij dat je weet én periodiek toetst hoe deze KPI’s zich ontwikkelen, hoe ze elkaar beïnvloeden en welke grenzen niet overschreden mogen worden. 
Volgens een oude wijsheid “gaat een bedrijf niet failliet doordat het geen winst maakt, het gaat failliet als het geld op is”. 
TIP: richt voor jezelf op een A4-tje je eigen dashboard in en maak er een gewoonte van om elke week te beginnen met de health check van je bedrijf. De toekomst van je bedrijf zal je hiervoor dankbaar zijn!

Wil je eens sparren hoe je zo’n financieel dashboard inricht en/of hoe je anders naar de cijfers kunt kijken? Neem contact met ons op of stuur een mail naar groeien@groeivisie.nu