Groei Visie

Onze Aanpak

Hoe doen wij dat, ervoor zorgen dat jij als ondernemer je doelen gaat bereiken? 
Goede vraag! Hier hebben wij echter geen standaard antwoord voor. Want ieder advies en traject is maatwerk. Het moet bij jou als ondernemer passen. Het moet passen binnen jouw bedrijf, jouw tijd en capaciteit. 

Hoe pakken wij dit aan?

Stap 1: Groeicheck. Het eerste werk heb je, als het goed is, al zelf gedaan. Door het invullen van de Groeicheck heb je zelf al globaal je bedrijf in beeld gebracht. Waar gaat het goed? Waar kan het beter?

Stap 2: Groeigesprek. Aan de hand van de resultaten uit de GroeiCheck hebben wij het GroeiGesprek. In dit gesprek bevragen wij jou als ondernemer op de resultaten uit de GroeiCheck en hierbij gaan wij uit van 4 pijlers* die de basis vormen van je bedrijfsvoering. Voor jou is het belangrijk om te weten wie wij zijn en of wij iets voor jou zouden kunnen betekenen. Daarnaast willen wij graag weten wie jij bent, wat jou bezighoudt als ondernemer en waar jouw groeibehoefte ligt. Dit gesprek is kosteloos en vrijblijvend.

Stap 3: BedrijfsVerbeterPlan. Zijn er na het Groeigesprek voldoende aanknopingspunten voor het vervolg? Dan stellen wij het BedrijfsVerbeterPlan op. Het plan is volledig afgestemd op jouw bedrijf en behoefte en bevat concrete stappen en realistische doelen. Ook zullen wij in het BedrijfsVerbeterPlan een voorstel doen voor gewenste interventies.

Stap 4: Ondersteuning In Uitvoering. Je hebt altijd de keuzevrijheid om dit plan zelf uit te voeren, uit te besteden aan derden of het door GroeiVisie uit te laten voeren. Dit kan zijn in de vorm van coaching, projectmanagement, etcetera. Ook hier denken wij graag met jou in mee. Want wat we zeker niet willen is dat alle inspanningen en mooie plannen verloren gaan.

Naar aanleiding van deze informatie behoefte aan een Groeigesprek? Neem gerust contact met ons op. Wij komen graag langs.


* De 4 pijlers:
purpose: het doel van de organisatie, waar staat de organisatie voor. Waar sta jij als ondernemer voor?
people: het hart van de organisatie, je mensen. Zij zorgen er mede voor dat je je doel kunt bereiken.
proces: de bedrijfseconomische manier waarop het product en/of dienst tot stand komt.
profit: het resultaat van bovenstaande. Zonder resultaat geen groei.