Groei Visie

Groeigesprek

Een gesprek dat inspireert…

Je hebt de GroeiCheck ingevuld en de uitkomst heeft je nieuwsgierig gemaakt. Je vraagt je af: hoe groot zijn mijn groeikansen? Hoe maak ik het waar? Wat zijn de kosten? Kan ik dat zelf realiseren?

Goede vragen voor het Groeigesprek, maar wat is het Groeigesprek?
Allereerst is het een kennismaking met jou en je bedrijf. Hoe is je bedrijf tot stand gekomen, wat is jouw ondernemerspassie, wat vind je belangrijk, waar ben je goed in, wat wil je bereiken, hoe heb je jouw bedrijf vormgegeven?

Met deze kennis in ons achterhoofd nemen we vervolgens de uitkomsten van de Groeicheck per onderdeel door. Tijdens het Groeigesprek wordt in veel gevallen al duidelijk waar verbeteringen/veranderingen kunnen en moeten worden doorgevoerd.

Wanneer we samen vastgesteld hebben dat er relevante groei- en verbetermogelijkheden zijn, doen we een concreet en werkbaar voorstel voor het vervolgtraject. Het zogenaamde BedrijfsVerbeterPlan. Dit BedrijfsVerbeterPlan is een plan van aanpak met concrete stappen en realistische doelen. Want, uitgebreide rapporten en luchtfietserij, daar doen wij niet aan. Afhankelijk van de complexiteit en de benodigde tijdsbesteding komen we daarvoor een vergoeding overeen.

Je hebt altijd de keuzevrijheid om dit plan zelf uit te voeren, uit te besteden aan derden of het door Groeivisie uit te laten voeren. Wat we zeker niet willen is dat alle inspanningen verloren gaan. Want alle goede bedoelingen ten spijt – de waan van de dag zal weer toeslaan.. 

Wij snappen het als je twijfelt over het nut en noodzaak van een Groeigesprek.Tijd is nu eenmaal kostbaar. Maar onze ervaring is dat het Groeigesprek zeker geen verspilde tijd is. Nieuwe inzichten levert het je altijd op.