Groei Visie

Business Model Canvas

Het Business Model Canvas* is een model voor strategisch management en lean startups om een nieuw bedrijfsmodel te creëren of een bestaand
bedrijfsmodel in kaart te brengen. Kortom, het ondernemingsplan in één A4. Je brengt je bedrijfsplan overzichtelijk in kaart met 9 bouwstenen. Daarin beschrijf je jouw bedrijf en bijvoorbeeld het verdienmodel, de toegevoegde waarde, klanten, relaties en leveranciers. 

Bij je ondernemingsplan is het ook belangrijk om je missie, visie en strategie in beeld te blijven houden (of deze in kaart te brengen). 

Download hier de Business Model Canvas – NL-talig waarbij de 9 bouwstenen uitgelegd worden. Ook is er ruimte voor je missie, visie en strategie. 

Wel behoefte, maar geen tijd om je in het Canvas te verdiepen? Desgewenst verzorgen wij een workshop op locatie. Bel of mail ons voor de mogelijkheden. 

*Het Business Model Canvas is in 2009 ontworpen door Alex Osterwalder die met Yves Pigneur het boek Business Model Generatie (NL) erover schreef. Een groot succes! Inmiddels is het model wereldwijd bekend en omarmd en wordt het bij grote en kleine bedrijven ingezet.