Groei Visie

Onze Kernwaarden

Behalve een missie en een visie hebben wij ook kernwaarden. Niet omdat ‘het erbij hoort’, maar omdat wij hier in geloven. Omdat wij deze kernwaarden belangrijk vinden voor onszelf en voor de mensen waar wij mee en voor werken.

Onze 5 kernwaarden:

  • Authenticiteit: ben jezelf
  • Aandacht: alles wat en wie je aandacht geeft, groeit
  • Betrokken: een goede relatie is onbetaalbaar
  • Probleemoplossend: voor elk probleem vinden we een oplossing
  • Vasthoudend: we gaan door totdat we tevreden zijn