Groei Visie

BedrijfsVerbeterPlan

Ieder bedrijf is uniek. Ieder bedrijf heeft andere kansen en staat voor andere uitdagingen. Vandaar dat onze aanpak voor het BedrijfsVerbeterPlan ook voor ieder bedrijf uniek is.

Wanneer is een BedrijfsVerbeterPlan zinvol?
Je kunt het vergelijken met het (ver)bouwen van een woning. Als daar een nieuwe vloer gelegd wordt terwijl het dak lekt, dan vindt iedereen dat hilarisch. Maar als het gaat over de onderneming dan zien wij bijvoorbeeld nog steeds dat er hard gewerkt wordt aan de verbetering van de verkoop terwijl het helemaal niet duidelijk is of het product/dienst wel voldoet aan de vraag van de klant. Zonde van de tijd en energie.

Hoe pakken wij dit aan?
Wij beginnen altijd met de GroeiCheck die maar liefst 8 vitale functies in kaart brengt. De uitkomsten van de GroeiCheck dienen vervolgens als basis voor het GroeiGesprek. In het GroeiGesprek zullen wij daarnaast ook jou als ondernemer bevragen wat jij als ondernemer belangrijk vindt en hoe voor jou de toekomst eruit moet zien.

Zijn er na het Groeigesprek voldoende aanknopingspunten voor het vervolg?
Dan stellen wij het BedrijfsVerbeterPlan op. Het plan is volledig afgestemd op jouw bedrijf en behoefte en bevat concrete stappen en realistische doelen. Ook zullen wij in het BedrijfsVerbeterPlan een voorstel doen voor mogelijke interventies waarbij wij rekening houden met de situatie binnen jouw bedrijf. Wat zou je zelf kunnen? Wie zou wat kunnen doen? Wat zijn de risico’s?

Kan jij het niet (helemaal) zelf uitvoeren? Groeivisie biedt verschillende oplossingen om de uitvoering te realiseren. Projectbegeleiding, interim-management, projectmanagement en coaching zijn daar voorbeelden van.